Korzystając z tej strony wyrażam zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zgodnie z Rodo.
Aplikacja używa: Google Analytics, gromadzenie adresów osób zainteresowanych poprzez Google Form.
Więcej informacji dostępne na pasku po prawej stronie - ikona trzech kropek po prawej.

K - virus

connecting...
>NO DATA<
connecting...
>NO DATA<

About K-virus

The k-virus app will allow users to check if the places they want to visit or have visited in the past (like a cafe for example) are possible danger zones of infected areas. It can also set points of interest to locate persons who may have visited these locations and have potential for infection.